VỀ VIỆC NGHỈ HỌC LỚP HỌC PHẦN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (NGÀY 06/11/2015)

line
05 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ học lớp học phần

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (ngày 06/11/2015)

 Căn cứ Thông báo 131/TB – ĐHVH, ngày 27 tháng 10 năm 2015 về việc tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên cấp Trường lần thứ VIII – năm 2015;

Sáng thứ 6, ngày 06 tháng 11 năm 2015 Nhà trường sẽ tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên cấp Trường lần thứ VIII – năm 2015 tại Hội trường DTH001. Vì vậy, lớp học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ được nghỉ học trong thời gian trên.

Thời gian học bù sẽ được Phòng Quản lý đào tạo phối hợp với Khoa bố trí thích hợp và thông báo cho sinh viên sau.

Đề nghị các đơn vị liên quan có trách nhiệm thông tin đến giảng viên, sinh viên biết để thực hiện theo nội dung thông báo./.

Góp ý