THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU CÁC HỌC PHẦN THUỘC KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG - ĐỢT 2, HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2015 - 2016, KHÓA TUYỂN SINH 2015

line
16 tháng 10 năm 2015
Khoa Kinh tế xin thông báo thời khóa biểu các học phần thuộc khối Kiến thức giáo dục đại cương - đợt 2, học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 dành cho khóa tuyển sinh 2015

Sinh viên tải thời khóa biểu tại đây

Góp ý