Đội ngũ giảng viên

line

----- Ban chủ nhiệm khoa -----

Các đề tài nghiên cứu khoa học:

TT Tên đề tài nghiên cứu/Lĩnh vực ứng dụng Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ,ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Dự án: Nghiên cứu chuyển đổi hệ thống nông nghiệp ở các vùng sinh thái Nam Việt Nam 1991-1993 Hợp tác quốc tế IDRC, Canada & Việt Nam Nghiên cứu viên
2 Dự án: Phân tích chuổi giá trị ngành hàng lúa gạo, chi phí sản xuất, giá thành, tiếp thị lúa gạo và động thái của hộ trồng lúa vùng ĐBSCL 1994-2004 Hợp tác quốc tế Việt Nam & Vương Quốc Bỉ Trưởng nhóm nghiên cứu
3 Dự án: Nghiên cứu tác động của chính sách tín dụng đến hộ nghèo và xóa đói giảm nghèo cho nông hộ  phía Nam Việt Nam (CASREN) 2002-2003 Viện Chăn nuôi quốc tế (ILRI) Trưởng nhóm nghiên cứu
4 Đề tài Giải pháp tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ĐSCL trong điều kiện chung sống với lũ 2004 Đề tài cấp nhà nước: KC 08.16.NN, 2004 Nghiên cứu viên
5 Đề tài: Giải pháp khoa học công nghệ và thị trường để phát triển vùng lúa nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu 2005 Đề tài cấp nhà nước: KC 06.02.NN, 2005 Nghiên cứu viên
6 Dự án: shrimp producers related to production toward exportation to EU market, international trade in term of sanitary and food safety (VN/SPF/06-101040 2005-2006 Dự án quốc tế EU Thư ký dự án
7 Dự án: Đánh giá tác động của tín dụng và tài chính đến chương trình xóa dói giảm nghèo của thành phồ Hồ Chí Minh 2007-2009 Cấp thành phố Nghiên cứu viên
8 Dự án  socio-economic dynamic of rice farmers in the Mekong delta, Vietnam 2002-2007 Dự án hợp tác quốc tế Việt Nam & Bỉ Trưởng nhóm nghiên cứu
9 Đề tài: Đánh giá tác động về kinh tế - xã hội – môi trường đối với đời sống nông dân trong quá trình công nghiệp hóa vùng Long Thành, Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai, 2009-2010 2010 Cấp tỉnh Chủ nhiệm đề tài
10 Đề tài: Tiếp thị lúa gạo (nghiên cứu giá thành lúa gạo ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long) từ 2009-2011 2011 Cấp Bộ Chủ nhiệm đề tài
11 Đề tài: Nghiên cứu và phát triển chuỗi giá trị cá tra và tôm sú vùng Đồng bằng sông Cửu Long, 2010-2012 2012 Cấp Bộ Cộng tác nghiên cứu
12 Dự án:  DBRP/2011 về chuỗi giá trị dừa Bên Tre 2012 Dự án cấp tỉnh Cộng tác nghiên cứu
13 Dự án: SMCN/2007/109 (Hợp phần 2) về chuỗi giá trị bò thịt và khoai mì ở các tỉnh ven biến miền Trung, 2009-2012 2013 Dự án hợp tác quốc tế Việt Nam & Úc Điều phối viên dự án
14 Dự án: Dairy Industry in Vietnam 2013 Dự án hợp tác quốc tế Việt Nam & ĐH Tokyo Trưởng nhóm nghiên cứu
15 Dự án Nông nghiệp cạnh tranh (ACP). Hợp phần: Điều tra xã hội về kinh nghiệm thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn tại các tỉnh ĐBSCL 2014 Dự án cấp Bộ Tư vấn trưởng
Team Leader

NGUYỄN MINH ĐỨC

--- Phó Trưởng khoa ---
PGS. Tiến Sĩ

Môn giảng dạy:

Trình độ chuyên môn:

Các đề tài nghiên cứu khoa học:

TT Tên đề tài nghiên cứu/Lĩnh vực ứng dụng Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ,ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
01 Đánh Giá Vai Trò Của Cá Cảnh đối với Người Nuôi Giải Trí và Người Sản Xuất ở TPHCM và Xác Định Một Số Đối Tượng Cá Cảnh Chủ Lực Có Triển Vọng Phát Triển ở Thị Trường Nội Địa 2012 Bộ GD&DT Chủ nhiệm
02 Xây Dựng Mô Hình Nuôi Thủy Sản Kết Hợp Trong Hệ Thống Ao Nước Lợ Nhằm Ngăn Chặn Ô Nhiễm 2012 Bộ GD&DT Thành viên
03 Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên Chương trình Đào tạo từ xa – ĐH Mở TP.HCM 2011 Trường ĐH Mở TPHCM Thành viên
04 Phân tích biến động giá của một số mặt hàng nông sản trong những năm gần đây 2014 Trường ĐH Mở TPHCM Thành viên
05 Tác động lan truyền của giá trong chuỗi giá trị của một số sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu chủ lực của Việt nam 2014 Trường ĐH Mở TPHCM Chủ nhiệm
06 Xây dựng mô hình quản lý nguồn lợi thủy sản 2001 Bộ GD&ĐT Thành viên
07 Xây dựng các mô hình phát triển nguồn lợi thủy sản ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Việt Nam 2005 Quốc tế (AIT) Thành viên
08 Tác động của thuế chống phá giá Hoa Kỳ đối với giá và kim ngạch xuất nhấp khẩu cá tra 2007 Quốc Tế (ĐH Auburn, USA) Chủ nhiệm
09 Các phuơng pháp đánh giá tác động kinh tế của biến đổi khí hậu trong nuôi trồng thủy sản 2013 Quốc tế (WorldFish Center) Thành viên

Các đề tài nghiên cứu khoa học:

TT Tên sách/ Tài liệu Nhà xuất bản Năm Chủ biên
01 Giáo trình Kinh tế lượng ĐH Mở TPHCM 2014 Nguyễn Minh Đức
02 Sản xuất và kinh doanh cá cảnh tại TPHCM Thanh Niên 2013 Nguyễn Minh Đức
03 Giáo trình Quản trị Doanh nghiệp Thủy sản ĐH Cần Thơ 2012 Lê Xuân Sinh,Nguyễn Minh Đức
04 Effects of US Antidumping in Perfect and Imperfect Competition – The Case of Catfish. VDM Verlag Dr. Muller, Germany 2009 Nguyễn Minh Đức
05 Một số vấn đề phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam Thanh Niên 2012 Nguyễn Hữu Từ, Nguyễn Văn Phúc

Liên Hệ:

Sách và tài liệu tham khảo cho sinh viên:

Sách và tài liệu tham khảo cho sinh viên:

Sách và tài liệu tham khảo cho sinh viên:

Sách và tài liệu tham khảo cho sinh viên:

Sách và tài liệu tham khảo cho sinh viên:

Sách và tài liệu tham khảo cho sinh viên:

Sách và tài liệu tham khảo cho sinh viên:

Sách và tài liệu tham khảo cho sinh viên:

Các đề tài nghiên cứu khoa học:

TT Tên đề tài nghiên cứu/Lĩnh vực ứng dụng Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ,ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Marketing  địa phương tỉnh Bến Tre 2014 Cấp tỉnh Thành viên
2 Khảo sát các yếu tố đầu tư tỉnh Bình Phước 2014 Cấp tỉnh Thành viên
3 Đo lường chất lượng dịch vụ tại các điểm đến du lịch tỉnh Quảng Nam 2014 Cấp tỉnh Thành viên
4 Khảo sát các yếu tố thu hút vốn đầu tư tỉnh Cà Mau 2014 Cấp tỉnh Thành viên
5 Chiến lược marketing địa phương tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 2014 Cấp tỉnh Thư ký
 6 Nghiên cứu ngành sản xuất cá tra trong xu thế hội nhập cạnh tranh hiện nay để xác định lợi thế cạnh tranh và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho ngành cá tra xuất khẩu Việt Nam 2014-2016 Cấp trường Thư ký

Các bài báo khoa học:

TT Tên bài báo Tên tạp chí Số tạp chí
1 Tác động của các yếu tố đánh giá năng lực cạnh tranh của các DN XKTS VN. Tạp chí Nhân lực KHXH –Học viện KHXH Số 2(9)tháng 2/2014
2 Nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh trong doanh nghiệp xuất VN: Trường hợp các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản BR-VT Tạp chí phát triển kinh tế - ĐH KT- TP.HCM Số 269tháng 3/2013
3 Tác động của năng lực lãnh đạo đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên Tạp chí  Nhân lực KHXHHọc viện KHXH HN Số 01tháng 12/2012
4 Đánh giá thực trạng năng lực lãnh đạo tại các DN nhỏ và vừa  Tạp chí  Nghiên cứu kinh tế - Viện Kinh Tế HN Số 412tháng 9/2012
5 Tác động của chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành của khách hàng xử dụng ADSL tại Tp.HCM Tạp chí Phát triển kinh tế  - ĐH KT- TP.HCM  Số 256tháng 2/2012
6 The effects of managerial factors on performance of seafood exporters in Ba Ria – Vung Tau ICFE 2014 - The International Conference on Finance and Economics, Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, VN June 2nd - 4th, 2014
7 A connection between corporate culture and employee commitment to the organization : a case study saigontourist in vietnam ICFE 2014 - The International Conference on Finance and Economics, Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, VN June 2nd - 4th, 2014
8 Nghiên cứu tác động của công việc đến sự thỏa mãn của nhân viên Kỷ yếu ngày nhân sự VN năm 2012- ĐH KTQD- HN Số 1Tháng 10/2012
9 Hổ trợ năng lực lãnh đạo tại các DN nhỏ và vừa hiện nay Kỷ yếu khoa học - ĐH Tôn Đức Thằng Số 1tháng 6/2012

Các đề tài nghiên cứu khoa học:

TT Tên đề tài nghiên cứu/Lĩnh vực ứng dụng Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ,ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu sản xuất giống cá Rô phi toàn đực 1994-1995 Sở KHCN&MT TpHCM Cộng tác viên
2 Phát triển nuôi trồng thủy sản miền Đông Nam Bộ (Pha I) 1994-1998 AIT-AOP DANIDA/SIDA Ban Quản lý dự án
3 Đánh giá hiệu quả công tác khuyến ngư và thử nghiệm nuôi cá ở quy mô nông hộ nhỏ tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ 1996-1997 Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Cộng tác viên
4 Thử nghiệm mô hình quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 1996-1998 B96-21-06Bộ GD&ĐT Chủ nhiệm
5 Nghiên cứu sản xuất giống nghêu (Meretrix  lyrata) tại Huyện Cần Giờ, Tp. HCM 1998-2001 Sở KHCN&MTTp HCM Chủ nhiệm
6 Đánh giá thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống Nông Lâm Ngư kết hợp tại ĐBSCL 1999-2000 Đề tài nhánh đề tài cấp NN ĐHQG, TpHCM Cộng tác viên
7 Khung định chế chính sách, pháp luật và định giá trị kinh tế về nguồn tài nguyên thủy sản và môi trường tại khu vực sông Mêkông: Một giải pháp tiếp cận vùng đất ướt (Việt Nam, Lào, Campuchia) 1999-2002 SIDA-WFC Điều phối quốc gia
8 Quản lý tài nguyên nước tại khu vực Ea Tul - Daklak 2000-2001 WorldRsources Institute/REPSI Điều phối dự án
9 Xây dựng cơ sở dữ liệu Nông Lâm Ngư nghiệp cho Miền Đông Nam Bộ (thử nghiệm trên hai tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận) 2001-2003 82001-21-01-TĐ, Bộ GD & ĐT Chủ nhiệm
10 Khảo sát tình hình ô nhiễm nước tại địa bàn Quận Thủ Đức 2005-2006 82005 -21-110,Bộ GD & ĐT Chủ nhiệm

Sách và tài liệu tham khảo cho sinh viên:

Các đề tài nghiên cứu khoa học:

TT Tên đề tài nghiên cứu/Lĩnh vực ứng dụng Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ,ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Các điều kiện ngoại thương ở Việt Nam 2001 - 2002 Chương trình nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (World Bank) Chuyên gia tư vấn
2 Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở TP/HCM trong quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa 2000 Bộ Chủ nhiệm Nhánh đề tài
3 Các chuyên đề Luật lao động, Đặc điểm doanh nghiệp, Điều tra cơ bản chọn mẫu về di dân ở Địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam 1995 Chính phủ Úc tài trợ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam chủ trì Trưởng Nhóm nghiên cứu
4 Xu Hướng và Đặc Điểm Phát Triển Nền Kinh Tế Nhiều Thành Phần Ở Thành Thị và Nông Thôn Nam Bộ 1992 - 1994 Bộ Chủ nhiệm đề tài Nhánh
5 Một Số Đặc Điểm Kinh Tế Của Miền Nam Việt Nam 1991 Cấp Viện - Nxb Khoa học xã hội Chủ nhiệm đề tài Nhánh
6 Tiềm Năng Và Triễn Vọng Phát Triển Kinh Tế Thành Phố Đà Nẵng 1989 - 1990 Cấp Tỉnh, Quảng nam – Đà Nẵng Chủ nhiệm đề tài Nhánh
7 Dân Số, Dân Cư và Lao Động ĐBSCL 11/1983 – 02/1986 Cấp Nhà nước Chủ nhiệm đề tài Nhánh

Sách và tài liệu tham khảo cho sinh viên:

TT Tên sách/ Tài liệu Nhà xuất bản Năm Chủ biên
1 Tài chính xí nghiệp công nghiệp Tài chính 1987 Chủ biên
2 Phân tích hoạt động kinh tế trong xí nghiệp công nghiệp Giáo dục 1992 Chủ biên
3 Bài tập tài chính doanh nghiệp   1997 Viết 1 mình
4 Tài chính doanh nghiệp Tài chính 1999  
5 Đề cương bài giảng TTCK cho lớp Cao học Thống kê 1999 Viết 1 mình
6 Cơ chế tài chính trong mô hình Tổng công ty, tập đoàn kinh tế Chuyên khảo 2001 Chủ biên
7 Phân tích tài chính Tài chính 2002 Chủ biên
8 Thu hút nhà đầu tư đến với TTCK Thống kê 2004 Chủ biên

Các đề tài nghiên cứu khoa học:

TT Tên đề tài nghiên cứu/Lĩnh vực ứng dụng Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ,ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Mười một công trình nghiên cứu ứng dụng về xây dựng mô hình hạch toán nội bộ tổ chức bộ máy tài chính kế toán ở các doanh nghiệp 1990 Tp.HCM Chủ nhiệm
2 Các giải pháp cải tổ xí nghiệp quốc doanh 28/6/94 Bộ Chủ nhiệm
3 Cơ chế tài chính các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 1995 Bộ Chủ nhiệm
4 Cơ chế tài chính trong mô hình Tổng công ty 2006 Bộ Chủ nhiệm
5 Đổi mới cơ chế quản lý tài chính đảm bảo quyền tự chủ tài chính của các xí nghiệp quốc doanh nhằm đẩy mạnh sản xuất cải thiện đời sống và thực hiện tốt nghĩa vụ Nhà nước 20/8/90 Tp.HCM Chủ nhiệm
6 Hoàn thiện cơ chế quản lý và các công cụ quản lý ở công ty cao su tỉnh Daklak 01/11/96 Tỉnh Chủ nhiệm
7 Nội dung và tiến trình áp dụng luật thuế giá trị gia tăng có hiệu quả tại Tp.HCM 1998 Tp.HCM  
8 Hình thành phương án thống nhất phân phối quỹ tự có năm học 1996 – 1997 của Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM 1997 Trường Chủ nhiệm
9 Các giải pháp tạo vốn cho các doanh nghiệp trong giai đoạn đầu hình thành TTCK ở Việt Nam 2000 Bộ - B992353 Chủ nhiệm
10 Các giải pháp hoàn thiện việc trích lập và sử dụng quỹ dự phòng nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam 2002 Trường – CS9910 Chủ nhiệm
11 Một số giải pháp đa dạng hóa các sản phẩm chính nhằm đẩy mạnh hoạt động đầu tư trên TTCK Việt Nam 2003 Bộ - B2001220 Chủ nhiệm
12 Giải pháp góp phần hoàn thiện luật thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam trong  giai đoạn hiện nay 2005 Tp.HCM Chủ nhiệm
13 Những vấn đề cần bổ sung và sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam 3/9/2012 Trường Chủ nhiệm