Giới thiệu khoa

GIỚI THIỆU CHUNG Khoa Kinh tế được thành lập cùng lúc với sự hình thành Trường Đại học Văn Hiến năm 1999 để phục vụ cho nhu cầu được đào tạo và rèn luyện của những người muốn chọn lựa nghề nghiệp trong các lĩnh vực chuyên ngành kinh tế, kinh doanh ở vai trò…
giới thiệu khoa